CONTABILITATE, CONSULTANTA, SALARIZARE

Servicii profesionale de contabilitate

 

  • intocmirea evidentei contabile,sintetica si analitica,prin inregistrarea in ordine cronologica a documentelor primare;
  • intocmirea balantelor contabile lunare;
  • completarea jurnalelor obligatorii: registrul-jurnal,registrul-inventar,jurnale de TVA , cartea mare,registrul de evidenta fiscala;
  • contabilitate de gestiune;
  • intocmirea si depunerea declaratiilor lunare,trimestriale si anuale privind impozitele si taxele datorate;
  • intocmirea,certificarea  si depunerea situatiilor financiare anuale si semestriale,precum si intocmirea si certificarea declaratiei anuale privind impozitul pe profit;
  • participarea,la cerere, la inventarierea generala a patrimoniului:stocuri,mijloace fixe,obiecte de inventor;
  • inventarierea anuala a tuturor conturilor ,intocmirea confirmarilor de sold;
  • acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii,inclusive in cazul sistemelor informatice;
  • elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile,a planului de conturi adaptat unitatii,a contabilitatii de gestiune,a controlului de gestiune si controlului prin buget,in baza si cu respectarea normelor legale.
Salarizare si resurse umane
 • calculul impozitelor si contributiilor datorate de salariati si de angajator;
 • intocmirea statelor de plata si a ordinelor de plata a impozitelor si contributiilor datorate;
 • intocmirea si depunerea declaratiei unice 112, privind obligatiile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale;
 • intocmirea si depunerea anuala  a fiselor fiscale pentru angajati;
 • intocmirea contractelor individuale de munca si a actelor aditionale;
 • inregistrarea  si actualizarea Registrului de evidenta a salariatilor;
 • intocmirea adeverintelor de salariat;
 • intocmirea notelor de lichidare,a documentatiei necesare somajului sau pensionarilor;
 • consultanta si redactare Regulament de Ordine Interioara.
Consultanta financiara si fiscala
 • analiza echilibrului financiar;
 • analiza rezultatelor intreprinderii;
 • diagnosticul financiar(rata de rentabilitate)
 • consultanta financiara si analiza sistemelor de credit ,leasing,factoring;
 • analiza financiara a contului de rezultate;
 • analiza cash-flow-urilor companiei;
 • consultanta privind fiscalitatea la nivelul organizatiei;optimizarea impozitelor de plata
 • in functie de specificul activitatii elaboram calendare fiscale, astfel incat clientii nostri sa isi poata urmari scadentele si obligatiile fiscale datorate.

Cere O Evaluare Gratuita

Alte servicii

Reprezentare in controale

Asistenta societatii pe timpul controalelor fiscale

ANAF

Obtinerea de certificate fiscale.

Fonduri Europene

Planuri de afaceri in vederea finantarilor

Registrul Comertului

Consultanta in vederea infiintarii unei societati noi.