Audit Financiar Contabil

Va punem la dispozitie o gama completa de servicii de audit, precum:
  • Audit financiar
  • Auditare situatii financiare anuale sau semestriale
  • Auditare situatii financiare consolidate
  • Audit contabil
  • Audit intern
  • Audit public intern
  • Audit extern
  • Audit statutar
  • Audit fiscal
  • Audit fonduri europene

Audit financiar

Serviciul de audit financiar reprezinta procesul prin intermediul caruia poti afla la ce nivel este situat business-ul tau si care este directia spre care tinde sa se indrepte. Prin intermediul auditului finaciar poti preveni riscuri ce pot afecta in mod direct desfasurarea activitatii beneficiind de solutii care favorizeaza luarea unor decizii profitabile.

Ce include un audit financiar

·         Realizarea rapoartelor anuale de audit financiar ce pot fi regasite atat in forma scurta (destinate Registrului Comertului), cat si in forma detaliata (scrisoare confidentiala). Sunt realizate conform Standardelor Internationale de Audit, aprobate de Camera Auditorilor Financiari din Romania;

·         Compararea celor mai importanti indicatori financiari ai societatii;

·         Stabilirea celor mai adecvate politici contabile;

·         Evaluarea auditului intern.

Audit intern

Auditul intern reprezinta procesul de examinare in mod obiectiv a totatlitatii activitatilor unei companii avand ca scop principal realizarea unei evaluari complete privind gestionarea riscurilor, a controlului si a tuturor procedeelor de conducere a firmei.

De catre cine poate fi realizat auditul intern

Auditul intern se poate realiza atat de catre angajatii companiei, cat si de o firma autorizata sau persoane acreditate de CAFR.

Principalele obiective ale unui audit intern:

·         Verificarea activitatii companiei in cauza, privind respectarea politicilor, programelor si managementului;

·         Evaluarea calitatii controalelor financiare si alte tipuri de controale realizate prin intermediul conducerii economice. De asemenea, este evaluata si eficienta activitatii intregii companii;

·         Evaluarea informatiilor financiare si altor tipuri de informatii generate de conducerea economica, cu scopul de a identifica realitatile din compania in cauza;

·         Protejarea elementelor bilantiere si extrabilantiere ale companiei si implicit, identificarea modurilor prin care pot fi evitate fraudele sau alte pierderi.

Cere O Evaluare Gratuita

Audit statutar

Auditul statuar presupune analiza amanuntita a situatiilor financiare anuale, realizata conform standardelor internationale de audit.

Audit fiscal

Auditul fiscal este realizat cu scopul de a:

·         Evalua normele prestabilite in scopul indeplinirii obiectivului propus;

·         Compara reglementarile prestabilite cu realitate si de a realiza evaluarea rezultatelor.

Audit fonduri europene

Auditul de fonduri europene implica monitorizarea si evaluarea fondurilor nerambursabile.

Terwhoo este firma de contabilitate acreditata de CAFR si ASPAAS ce ofera servicii de audit financiar.